110309 - "I know you know we're all incomplete"
f
o
r
e
v
e
r

n
e
v
e
r

e
n
d
s


1 095 dagar, 36 månader, 3 år
ord & meningar är överflödiga


..men jag älskar dig fortfarande.


RSS 2.0